Yritystiedot

Perustettu:  2008.

Liikeidea: Suomen Rokotepalvelun liikeideana on tuoda suomalaisille lääketieteeseen pohjautuvaa tietoa virallisen rokotusohjelman ulkopuolisista rokotteista. Yritys antaa myös konsulttipalveluja rokotuksista ja rokottamisesta yrityksille ja kunnille. Yritykset ja kunnat voivat ulkoistaa rokottamistarpeensa Suomen Rokotepalvelu Oy:lle. Yksittäiset ihmiset voivat ostaa Suomen Rokotepalvelun kautta rokotteet ja rokottamisen edulliseen hintaan, sillä tavanomaiset lääkärinpalkkiot jäävät pois kustannuksista. Suomen Rokotepalvelu on mukana henkilöstönsä kautta myös rokotteiden tutkimuksessa.

 

Liikeidean tausta: Rokotuksia voidaan tarkastella investointeina yhteiskunnan tai yksilön kautta. Yhteiskunta on ottanut kustannukset monista rokotteista itselleen, koska kulut yhteiskunnalle vastaavista taudeista ovat suuremmat kuin kulut rokottamisesta kyseisiä tauteja vastaan. Rokotuskehittely on kuitenkin nopeaa ja yhteiskunnan on ajoittain vaikea pysyä ajantasalla rokotusohjelman uudistamisessa. Siten järkeviä ja arvokkaita rokotuksia voi pitkäksikin aikaa jäädä rokotusohjelmien ulkopuolelle. Lisäksi yksilötasolla arvio rokotteen ottamisen järkevyydestä ja taloudellisuudesta on eri kuin yhteiskunnan tasolla. Ihmiset katsovat elintapojaan, tulonmenetyksiään ja mahdollisia uhkia omista lähtökohdistaan ja arvottavat nämä itselleen merkityksellisellä tavalla.


Omistuspohja: Yksityishenkilöitä ja lääkäriasemayritys Tohtoritalli Oy (25 % osuudella)

Sidonnaisuudet: Sidonnaisuuksia yrityksellä ei ole. Vastaava lääkäri Jukka Vakkila on toiminut luennoitsijana Sanofi Pasteur MSD:n, Genzymen, GlaxoSmithKlinen ja Baxterin järjestämissä tilaisuuksissa vuosina 2007-2011. Tri Vakkila toimii lisäksi Mehiläinen Oy:ssä lastentautien vastuulääkärinä ja syöpäimmunologian tutkijana Helsingin Yliopistolla.  Merkittäviä osakeomistuksia lääketeollisuudessa ei ole yrityksellä eikä kenelläkään yrityksen omistajista.

Toimitusjohtaja: A. Aukia, DI, MBA

Hallituksen puheenjohtaja: J. Vakkila, LKT

Postiosoite: Suomen Rokotepalvelu Oy, Punametsäntie 14, 02920 Espoo. Puhelin:  050-3813850 (toimisto) email: toimisto(at)rokotepalvelu.fi vaihda (at) merkiksi @